Realizētie projekti

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Varakļānos

Pašteces kanalizācija Dn200 – 1210m, spiedvads Dn110 - 1030m ūdensvads Dn110 – 501m, kanalizācijas sūknētava Dn1500 20 m3/h, h=5m ar paviljonu – 1 gab

SIA „Latgalija”

2009.gada augusts – 2010.gada septembris

Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs Kr.Valdemāra 157, Rīga
Pašteces kanalizācijas caurules Dn200 – 110m

SIA „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs”, Kr.Valdemāra 157, Rīga

2009.gada septembris – 2009. gada septembris

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Varakļānos
Ūdensvads Dn110 – 1374 m, kanalizācijas spiedvads Dn110 – 141m

PS „A.A.&Būvkompānijas”

2009.gada oktobris – 2010.gada marts

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Varakļānos
Veiktas 44 dzelzsbetona aku rekonstrukcijas, izbūvēti 24 ūdensvada skaitītāji Dn20 – Dn50, nomainīti 11 ūdensvada aizbīdņi Dn100 – Dn150

PS „A.A.&Būvkompānijas”

2009.gada oktobris – 2010.gada marts

Lazdonas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana
Kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Dn250 - 615m

SIA „Santexo”

2010.gada augusts – 2010.gada novembris

Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Viļakas novada Medņevas pagastā
Pašteces kanalizācija Dn200 – 453m, ūdensvads Dn110 – 625m, kanalizācijas sūknētava Dn1500 h=2,5m – 1 gab. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 50m3/dnn – 1 gab.

SIA „Meistars JVK”

2010.gada septembris – 2011.gada jūnijs

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas, ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcijas un izbūve
Pašteces kanalizācija Dn200 – 322m, ūdensvads Dn110 – 1665m

SIA „Water Ser”

2010. gada septembris – 2011.gada jūnijs

Ūdenssaimniecības attīstība Medņevas pagasta Semenovas ciemā 2. kārta
Pašteces kanalizācija Dn200 – 195m, Dn160 – 505m, ūdensvads Dn110 – 360m, kanalizācijas sūkņu stacija DN1500 – 1gab.

Viļakas novada pašvaldība

2011.gada maijs – 2011.gada jūnijs

Cēsu ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas, ūdensapgādes un kanalizācijas rekonstrukcijas un izbūve
Pašteces kanalizācija Dn200 – 400m

SIA „

Water Ser”

2011. gada jūnijs – septembris

Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu pašvaldībā 3.kārta
Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve – KSS1(Pļavu iela) DN1800 h=4.5m ar paviljonu, KSS2(Latgales iela) Dn1800 h=4m, KSS3(Ceriņu iela) Dn1800 h=3.5m, KSS4(Rīgas iela) Dn1800 h=6m ar paviljonu
SIA „VELVE” 2011.gada jūnijs – 2012.gada maijs

Ūdenssaimniecības attīstība Rugāju novada Skujetnieku ciemā

Ūdensvada izbūve Dn110-1130m; Dn63-700m; Dn32-600m. Pašteces kanalizācija Dn200-1550m; Dn160-550. Bioloģiskā NAI

Rugāju novada dome 2011.gada oktobris – 2012.gada jūnijs

Ūdenssaimniecības attīstība Žīguru pagasta Žīguru ciemā
Pašteces kanalizācija Dn160-1200m, spiedvads Dn110-940m Ūdensvads 3500m  Bioloģiskā NAI

Viļakas novada pašvaldība 2011.gada oktobris – 2012.gada jūlijs

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Varakļānos

Tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi. Ūdensvada izbūve Dn110-2610m; Dn32-1030m. Kanalizācijas izbūve Dn200-5350m; Dn160-2210m. Spiedvads Dn110-235m. KSS 5m3 - 3gab.

SIA "VELVE" 2011.gada augusts - 2012.gada oktobris

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Lapmežciemā

Ūdensvada izbūve - 1452 metri. Kanalizācijas izbūve - 1542 metri. Spiedvads - 954 metri. KSS - 3.gab

Pašvaldības SIA "Krants" 2012.gada jūnijs - 2012.gada oktobris

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Saldus pilsētā

Ūdensvada izbūve Dn 110 - 250 metri. Kanalizācijas izbūve Dn 200 - 198 metri
SIA "VELVE 2012.gada decembris -2013.gada maijs

Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Dzelmēs

Kanalizācijas izbūve Dn 200 - 200m, Kanalizacijas spiedvads Dn 63 - 800m, KSS 2 gab, Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 25 m3

Jumpravas pašvaldības aģentūra 2013.gada janvāris - jūlijs

Ūdenssaimniecības attīstība Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā

Ūdensvada izbūve 4000 metri; dziļurbums ar debitu 0.7 l/s; ūdens sagatavošanas stacija 5m3 /h

Viļakas novada dome 2013.gada janvāris - 2013.gada augusts

„Būvdarbu veikšana „Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārta""

Ūdensvada izbūve 2571 metri; Kanalizācijas izbūve 2038 metri; Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 75m3

Madonas novada pašvaldība 2013.gada septembris - novembris

Ūdenssaimniecības attīstība Vārkavas novada Vecvārkavas ciemā

Ūdensvada izbūve 2600 metri. Kanalizācijas izbūve 768 metri. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 60m3/dnn. Artēziskais dziļurbums 200m. Ūdenstorņa rekonstrukcija

Vārkavas novada dome 2013.gada aprīlis-novembris

Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Gailīšu pagasta Mūsas ciemā

Ūdensvada izbūve 1182m Kanalizācijas izbūve 1145m, Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 25 m3

Gailīšu pagasta pārvalde 2013.gada jūlijs - oktobris

Ūdenssaimniecības attīstība Pļaviņu novada Klintaines pagasta Rīteru ciemā

Kanalizācija – 860m

Kanalizācijas spiedvads – 115m

KSS – 1gab

NAI – 18 m3/dnn

Pļaviņu novada dome 2013.gada novembris - 2014.gada maijs
Kompleksi risinājumi Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Rekavas vidusskolā Viļakas novada dome 2014.gada marts - jūnijs

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Engures novada Engurē

Kanalizācija – 5860m

Kanalizācijas spiedvads – 278m

Ūdensvads – 5546m

Spiedvads 1286m

KSS – 3 gab

Esošās ŪSS ēkas rekonstrukcija, jaunu atdzelžošanas iekārtu uzstādīšana ar maksimālo jaudu 20m3/h un 3 hidrofori ar kopējo tilpumu 9m3

Engures pagasta pārvalde 2013.gada oktobris - 2014.gada jūlijs

Ūdenssaimniecības attīstība Jaunjelgavas novada Daudzeses pagasta Daudzevas ciemā Daudzeses pagasta pārvalde 2014.gada aprīlis - septembris

Ūdenssaimniecības attīstība Vecumnieku novada Valles pagasta Valles ciemā Valles pašvaldības aģentūra 2014.gada aprīlis - oktobris

Tirzas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada dome 2014.gada augusts - decembris

Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā Gulbenes novada dome 2014.gada maijs - novembris

Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā Kalsnavas komunālais uzņēmums 2014.gada augusts - 2015.gada maijs

Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā Lizuma pagasta pārvalde 2014.gada jūnijs - 2015.gada augusts

Ūdenssaimniecības attīstība Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā SIA "Viļānu namsaimnieks" 2015.gada februāris - jūnijs
Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu ciemā II kārta
Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde 2015.gada aprīlis - jūlijs

Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciemā
Madonas novada Ošupes komunālais uzņēmums
2015.gada marts - augusts

Barkavas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta Barkavas pagastā, Madonas novadā Madonas novada Barkavas komunālais uzņēmums 2015.gada marts - augusts

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Lauku un Gravas ielās, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā Raunas novada dome 2015.gada jūnijs - septembris

Teritorijas labiekārtošana Jelgavas novada pašvaldības iestādēs Jelgavas novada pašvaldība 2015.gada jūlijs - oktobris

Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības II kārta.

Projektēšana un būvdarbi

Varakļānu "Dzīvokļu komunālais uzņēmums" SIA 2015.gada jūnijs - decembris

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Īslīces pagasta Bērzkalnu un Rītausmas ciemos

Projektēšana un būvdarbi

Īslīces ūdens SIA 2015.gada jūnijs - šobrīd

Kanalizācijas stāvvadu un lietus ūdeņu kanalizācijas, ugunsdzēsības krānu, šļūteņu un ūdensvada posmu remontdarbi VAS Latvijas Dzelzceļš 2015.gada decembris - 2016.gada marts

Iekšējo inženiertīklu izbūve un apkures sistēmas pievada izbūve Tirzas pamatskolas "Skoliņa" ēkā Gulbenes novada dome 2015.gada oktobris - 2016.gada janvāris

Lietus ūdens stāvvadu renovācija VAS Privatizācijas aģentūra 2015.gada decembris - 2016.gada janvāris

Kultūras nama "Enerģētiķis" drenāžas izbūve, cokola hidroizolācija un pamatu siltināšanas darbi Salaspils novada dome 2016.gada februāris - 2016.gada jūnijs

Apkures ierīkošana Drabešu pils muižas pils ēkā Amatas novada pašvaldība 2016.gada februāris - 2016.gada aprīlis

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu remontdarbi Medņevas pagasta pārvalde 2016.gada aprīlis - 2016.gada maijs

Meža autoceļa "Lugu ceļš" remontdarbi AS Latvijas valsts meži 2016.gada maijs - 2016.gada augusts

Kanalizācijas tīklu atjaunošana Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā AS Latvenergo 2016.gada jūnijs - 2016.gada septembris

Kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Daudzevā, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā Daudzeses pagasta pārvalde 2016.gada augusts - 2016.gada oktobris

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija SAC "Senliepas" Rembates pagastā, Ķeguma novadā Ķeguma novada dome 2016.gada augusts - 2016.gada novembris

Lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcija AS Latvijas gāze 2016.gada augusts - 2016.gada septembris

Noliktavu ēka ar salonveikalu telpām Katlakalna ielā 6D, Rīgā SIA MERKS 2017.gada marts - novembris
Daudzfunkcionālais sporta un atpūtas centrs Salātu ielā 5A, Bauskā SIA ABORA 2016.gada maijs - 2017.gada jūnijs

TEC-2 sadzīves notekūdeņu kanalizācijas cauruļvadu atjaunošana un remonts AS Latvenergo 2017.gada marts - novembris

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve Pāvilostas pilsētā (pilsētas jaunajā daļā) projekta "Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā" Pāvilostas novada pašvaldība 2017.gada maijs - 2018.gada maijs

Engures novada pludmaļu un tām pieguļošo teritoriju labiekārtošana Engures novada dome 2018.gada janvāris - jūnijs

Ūdenssaimniecības attīstība Engures novada Engures ciemā Engures novada dome 2017.gada februāris - 2018.gada decembris

Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstības III kārtas būvniecība Balvu novada pašvaldības aģentūra "SAN-TEX" 2018.gada jūnijs - 2019.gada oktobris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Lai uzzinātu vairāk par izmantotajām sīkdatnēm (cookies) un to dzēšanu, skatiet informāciju.

Es izlasīju un sapratu.
Cookie Info